•  

 

POZIV ZA UPIS DJECE U DESETOSATNE PROGRAME DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA

Objavljeno - 02.05.2019.

Od 1. rujna 2019. godine u dječje vrtiće mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza 2019. godine navrše godinu dana pa do polaska u osnovnu školu. Dijete i roditelji ili skrbnici moraju imati prebivalište na području grada Karlovca.

Na ovom mjestu možete preuzeti poziv za upis djece u desetosatne programe

Predavanje zahtjeva za upis djece možete realizirati na stranici http://evrtici.karlovac.hr

DODATNE VAŽNE OBAVIJESTI VEZANE ZA UPIS

Roditelji koji temeljem Odluke o utvrđivanju iznosa participacije roditelja/skrbnika u cijeni boravka djece u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Karlovac (link na Odluku), ostvaruju pravo na manji iznos participacije, NISU DUŽNI SAMI TRAŽITI potvrdu Porezne uprave – Područni ured Karlovac. Podatke od Porezne uprave pribavit će nadležno tijelo (Grad Karlovac) po službenoj dužnosti uz suglasnost roditelja/skrbnika.

SUGLASNOST ĆE RODITELJI POTPISATI PRILIKOM UPISA DJETETA U VRTIĆ.

Dvije važne odluke vezane za upis i participaciju možete preuzeti ovdje

Odluku Gradonačelnika o utvrđivanju iznosa participacije

Odluka o izmjeni i dopuni odluke Gradonačelnika o utvrđivanju iznosa participacije

 

ISPIS DJECE IZ DJEČJEG VRTIĆA KARLOVAC

Revidirano - 23.11.2017.

 

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac roditelj/skrbnik predaje najkasnije 15 dana prije dana ispisa.

Odluka o proceduri ispisa djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac.

 

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac.

 

 

UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

 

Informacije o vremenskom periodu predaje zahtjeva za upis djeteta biti će dostupne u prvoj polovici kalendarske godine na ovoj web stranici, svakom objektu i u medijima.

Na ovom mjestu možete pregledati Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac.

 

 

ISPIS DJECE IZ DJEČJEG VRTIĆA KARLOVAC

Revidirano - 23.11.2017.

 

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac roditelj/skrbnik predaje najkasnije 15 dana prije dana ispisa.

Odluka o proceduri ispisa djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac.

 

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac.

 

ARHIVA - UPIS 2018./2019. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2018./19. možete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2017./2018. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2017./18. možete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2016./2017. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2016./17. možete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2015./2016. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2015./16. možete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2014./2015. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2014./15. možete preuzeti - ovdje