•  

RASPORED UPISA U DESETOSATNI PROGRAM ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./21.

Objavljeno - 07.07.2020.

Na ovom mjestu možete preuzeti konačnu listu prvenstva upisa i raspored upisa djece u desetosatni program za pedagošku godinu 2020./2021.

Upitnik za roditelje možete preuzeti ovdje.

 

POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA 2020./2021. PEDAGOŠKU GODINU

Objavljeno - 03.07.2020

Poziv za upis djece u program predškole dječjih vrtića grada Karlovca možete preuzeti OVDJE

Zahtjev se predaje isključivo poveznicom https://forms.gle/qwFbwz9zcWRJ1HpS8

 

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA UPISA U DESETOSATNI PROGRAM ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./21.

Objavljeno - 16.06.2020.

Na ovom mjestu možete preuzeti prijedlog liste reda prvenstva upisa u desetosatni program za pedagošku godinu 2020./2021.

 

POZIV ZA UPIS DJECE U DESETOSATNE PROGRAME DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA

Objavljeno - 15.05.2020.

 

Predavanje zahtjeva za upis djece možete realizirati na stranici www.evrtici.karlovac.hr

 

DOKUMENTI VEZANI ZA UPIS DJECE:

Pravilnik o upisu

Pravilnik o kriterijima za obračun sudjelovanja korisnika u cijeni programa

Odluku Gradonačelnika o utvrđivanju iznosa participacije

Odluka o izmjeni i dopuni odluke Gradonačelnika o utvrđivanju iznosa participacije

Odluka o cijeni posebnih programa u okviru redovitog deset satnog programa za 2020./21. pedagošku godinu - 13.05.2020

 

OBAVIJEST - UPISI 2020./21.

Objavljeno - 27.03.2020.

O elektroničkim upisima djece u vrtić za 2020./2021. pedagošku godinu biti ćete obaviješteni tijekom travnja 2020. te vas pozivamo da redovito pratite mrežne stranice Dječjeg vrtića Karlovac www.vrtic-karlovac.hr , Dječjeg vrtića Četiri rijeke www.vrtic-cetiririjeke.hr te Grada Karlovca www.karlovac.hr

 

RASPORED UPISA DJECE U PROGRAM PREŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./20.

Objavljeno - 30.08.2019.

Na ovom mjestu moŽete preuzeti raspored upisa djece u program predŠkole za pedagoŠku godinu 2019./2020.

 

RASPORED UPISA U DESETOSATNI PROGRAM ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./20.

Objavljeno - 18.06.2019.

Na ovom mjestu možete preuzeti raspored upisa djece u desetosatni program za pedagošku godinu 2019./2020.

Upitnik za roditelje možete preuzeti ovdje.

 

POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

Objavljeno - 14.06.2019.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Na ovom mjestu možete preuzeti poziv za upis djece u predškole

Na ovom mjestu možete preuzeti zahtjev za upis djeteta u program predškole

 

PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA UPISA U DESETOSATNI PROGRAM ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./20.

Objavljeno - 05.06.2019.

Na ovom mjestu možete preuzeti prijedlog liste reda prvenstva upisa u desetosatni program za pedagošku godinu 2019./2020.

 

POZIV ZA UPIS DJECE U DESETOSATNE PROGRAME DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA

Objavljeno - 02.05.2019.

Od 1. rujna 2019. godine u dječje vrtiće mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza 2019. godine navrše godinu dana pa do polaska u osnovnu školu. Dijete i roditelji ili skrbnici moraju imati prebivalište na području grada Karlovca.

Na ovom mjestu možete preuzeti poziv za upis djece u desetosatne programe

Predavanje zahtjeva za upis djece možete realizirati na stranici http://evrtici.karlovac.hr

DODATNE VAŽNE OBAVIJESTI VEZANE ZA UPIS

Roditelji koji temeljem Odluke o utvrđivanju iznosa participacije roditelja/skrbnika u cijeni boravka djece u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Karlovac (link na Odluku), ostvaruju pravo na manji iznos participacije, NISU DUŽNI SAMI TRAŽITI potvrdu Porezne uprave – Područni ured Karlovac. Podatke od Porezne uprave pribavit će nadležno tijelo (Grad Karlovac) po službenoj dužnosti uz suglasnost roditelja/skrbnika.

SUGLASNOST ĆE RODITELJI POTPISATI PRILIKOM UPISA DJETETA U VRTIĆ.

Dvije važne odluke vezane za upis i participaciju možete preuzeti ovdje

Odluku Gradonačelnika o utvrđivanju iznosa participacije

Odluka o izmjeni i dopuni odluke Gradonačelnika o utvrđivanju iznosa participacije

 

ISPIS DJECE IZ DJEČJEG VRTIĆA KARLOVAC

Revidirano - 23.11.2017.

 

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac roditelj/skrbnik predaje najkasnije 15 dana prije dana ispisa.

Odluka o proceduri ispisa djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac.

 

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac.

 

 

UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC

 

Informacije o vremenskom periodu predaje zahtjeva za upis djeteta biti će dostupne u prvoj polovici kalendarske godine na ovoj web stranici, svakom objektu i u medijima.

Na ovom mjestu možete pregledati Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac.

 

 

ISPIS DJECE IZ DJEČJEG VRTIĆA KARLOVAC

Revidirano - 23.11.2017.

 

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac roditelj/skrbnik predaje najkasnije 15 dana prije dana ispisa.

Odluka o proceduri ispisa djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac.

 

Zahtjev za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića Karlovac.

 

ARHIVA - UPIS 2018./2019. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2018./19. možete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2017./2018. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2017./18. možete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2016./2017. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2016./17. možete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2015./2016. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2015./16. možete preuzeti - ovdje

ARHIVA - UPIS 2014./2015. PEDAGOŠKA GODINA

Informacije o upisima u pedagošku godinu 2014./15. možete preuzeti - ovdje