O NAMA

Dječji vrtić Karlovac obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, a osnivač i vlasnik je Grad Karlovac.

Sukladno Planu mreže dječjih vrtića na području grada Karlovca (od 18.07.2017.godine) Dječji vrtić Karlovac svoju djelatnost obavlja na 4 lokacije: link

 • Centralni objekt Gaza, Tkalčeva 2, (8 odgojnih skupina)
 • Područni odjel Grabrik, B. Kašića 17, (11 odgojnih skupina)
 • Područni odjel Banija, Obala Račkog 8, (6 odgojnih skupine)
 • Područni odjel Novi centar, Smičiklasova 23, (2 odgojne skupine)
由于民间相传酒酿蛋的做法有很多种产后丰胸产品,质量有层次之分,所以喝不同质量层次的酒酿蛋,作用差异也会很大。粉嫩公主酒酿蛋创始人刘燕,祖上就自有一套很好的酒酿蛋的做法,代代相传,通过多年的沉积和堆集,相传到刘燕这一代产后丰胸方法,传统手艺做法与现代科学相结合,通过7年超长周期的研制,发明出了粉嫩公主酒酿蛋,发挥出了酒酿蛋的成效,成果了健康丰胸和内生养颜的必需品丰胸食物,赢得了万千亲们的力捧,获得了广阔丰胸界的共同认可,也因而发明晰粉嫩公主酒酿蛋的品牌专利粉嫩公主酒酿蛋

Djelatnost Vrtića je provođenje njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od 1.godine života do polaska u školu.

Cilj i zadaća Vrtića je poticanje i razvoj svih djetetovih aktualnih i poticajnih mogućnosti.

U okviru svoje djelatnosti u vrtiću se organiziraju i provode sljedeći programi:

1. Redoviti programi:

 • cjelovit 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja i zaštite predškolske djece od 05:30 do 21:00 sat

2. Posebni programi:

 • program ranog učenja engleskog jezika
 • program ranog učenja njemačkog jezika
 • sportski program
 • glazbeni program
 • program senzomotorne stimulacija
 • zimovanje/škola skijanja
 • ljetovanje

3. Programi javnih potreba:

 • integracija djece s teškoćama u razvoju
 • predškola
 • program rada s darovitom djecom